om oss

Brødrene Selvik AS er ei allsidig entreprenørbedrift innan bygg og anlegg frå Sauda i Ryfylke. Me er 38 tilsette og tilbyr tenester innan bygg og betong, grunnarbeid, sandtak og verkstad. Brødrene Selvik AS er gjerne hovud-entreprenør på store byggeprosjekt som til dømes næringsbygg, skular, vegar og bruer, og gir gratis råd og pristilbod. Me har 50 års erfaring i faget, og hjå oss er ingen oppdrag for store eller små!

tenester

siste nytt