Administrasjon

Bilete av Leif Inge Løland
Dagleg leiar, Ingeniør. Avdelingsleder Grunnarbeid
Mob: 952 39 859
rune.selvik@brselvik.no
Bilete av Toril Håheimsnes
Fakturaansvarleg
52 78 54 00 / Mob: 469 80 740
toril.haheimsnes@brselvik.no
Bilete av Bodil Tungeland
Rekneskapsansvarleg
52 78 54 00 / Mob: 469 81 068
bodil.tungland@brselvik.no
Bilete Rolf Selvik
Kontakt meg om massar og transportoppdrag
Mob: 915 46 446
rolf.selvik@brselvik.no
Bilete av Stein Vidar Åbø
Bygg og Betong
Mob: 911 88 997
steinvidar.abo@brselvik.no
Bilete av Margrethe Stensholt
Sivilingeniør Bygg og Anlegg
Mob: 918 01 179
margrethe.stensholt@brselvik.no
Bilete av Dag Magne Selvik
Ingeniør konstr. teknikk / Verkstad
Mob: 480 59 201
dagmagne.selvik@brselvik.no

kontakt oss

Brødrene Selvik AS
Treaskjæret 10
4200 Sauda
Tlf.: 52 78 54 00
Email: post@brselvik.no

Send oss ei melding...

Takk! Søknaden din er mottatt!
Ops! Noko gjekk gale medan du sendte inn skjemaet