Administrasjon

Bilete av Leif Inge Løland
Dagleg leiar
Mob: 414 48 627
leif.inge.loland@brselvik.no
Bilete av Toril Håheimsnes
Fakturaansvarleg
52 78 54 00 / Mob: 469 80 740
toril.haheimsnes@brselvik.no
Bilete av Bodil Tungeland
Rekneskapsansvarleg
52 78 54 00 / Mob: 469 81 068
bodil.tungland@brselvik.no
Bilete Rolf Selvik
Grunnarbeid
Mob: 915 46 446
rolf.selvik@brselvik.no
Bilete av Stein Vidar Åbø
Bygg og Betong
Mob: 911 88 997
steinvidar.abo@brselvik.no
Bilete av Dag Magne Selvik
Ingeniør konstr. teknikk / Verkstad / Blandeverk
Mob: 480 59 201
dagmagne.selvik@brselvik.no
Bilete av Rune Selvik
Ing. komm. tekn. / Konstr. tekn. / Ansvarleg transportadministrasjon
Mob: 952 39 859
rune.selvik@brselvik.no

kontakt oss

Brødrene Selvik AS
Treaskjæret 10
4200 Sauda
Tlf.: 52 78 54 00
Email: post@brselvik.no

Send oss ei melding...

Takk! Søknaden din er mottatt!
Ops! Noko gjekk gale medan du sendte inn skjemaet