Tenester

Bilete av lastebil

Bygg og betong

Vi kan utføre allsidige bygge- og betongarbeid, fra oppføring av trapper, forstøtningsmurer og garasjer, til større konstruksjoner som broer, demninger og skoler.
Videre påtar vi oss montering av betongelement og støping av plattinger og golv.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innen bygg og betong.
Leif Kåre Søndenå
Leder bygg og betong
Mobil: 958 41 656
lks@brselvik.no
Bilete av grunnarbeid

Grunnarbeid

Vi kan grave ut tomter for hytter, hus og garasjer, og utfører alt av grøfte- og veiarbeid.
Ring og spør om vurdering og pristilbud på ditt oppdrag.
Fjellsprengning – om det så er helt inntil husveggen – ordner vi. Trenger du tilkjørt singel, matjord eller lignende så ordner vi dette.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innen grunnarbeid.
Tommy Ramsnes
Leder grunnarbeid
Mobil: 993 94 260
tommy.ramsnes@brselvik.no
Bilete av sandtak

Sandtak

Brødrene Selvik AS har grustak på Kastfoss/Birkeland med gode naturførekomster av masser. Vi produserer grus, pukk, sand og betongtilslag i grustaket, og vi leverer alle typer av sand, grus og pukk. I tillegg sikter vi jord slik at denne er stein og torvfri til bed og plener. I tiden med kraftutbygging i Sauda har det særlig vært store leveranser tilslag til blandeverket. Med mobilt utstyr kan vi gjøre knuse- og sikteoppdrag også utenfor grustaket.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innen sandtak.
Rolf Selvik
Leder grustak/Transport- og maskinkoordinator
Mobil: 915 46 446
rolf.selvik@brselvik.no
Bilete av lasteapparat

Verksted

Med stor drift og tungt mobilt utstyr blir det ofte behov for å rykke ut og foreta reparasjoner. Vi produserer blant annet egne forskalingssystem i stål, men tar og mer ordinære mekaniske oppdrag av en viss størrelse.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester innen verksted.
Dag Magne Selvik
Leder verksted
Mobil: 480 59 201
dagmagne.selvik@brselvik.no