Tenester

Bilete av lastebil

Bygg og betong

Me kan utføra allsidige bygge- og betongarbeid, frå oppføring av tropper, forstøtningsmurar og garasjar, til større konstruksjonar som bruer, demningar og skular. Vidare påtar me oss montering av betongelement og støyping av plattingar og golv, gjerne og med mønster.

Ta kontakt for meir informasjon om våre tenester innan bygg og betong.
Stein Vidar Åbø
Avdelingsleiar Bygg og Betong
Mobil: 911 88 997
steinvidar.abo@brselvik.no
Bilete av grunnarbeid

Grunnarbeid

Me kan grava ut tomter for hytter, hus og garasjar, og utfører alt av grøfte- og vegarbeid. Ring og spør om vurdering og pristilbod på ditt oppdrag. Fjellsprengning – om det så er heilt inntil husveggen – ordnar me! Treng du tilkjørt singel matjord eller liknande så ordner me dette.

Ta kontakt for meir informasjon om våre tenester innan grunnarbeid.
Rune Selvik
Avdelingsleiar Grunnarbeid
Mobil: 952 39 859
rune.selvik@brselvik.no
Bilete av sandtak

Sandtak

Brødrene Selvik AS har grustak på Kastfoss/Birkeland med gode naturførekomstar av massar. Me produserer grus, pukk, sand og betongtilslag i grustaket, og me levere alle typar av sand, grus og pukk. I tillegg siktar me jord slik at denne er stein og torvfri til bed og plenar. I tida med kraftutbygging i Sauda har det særleg vore store leveransar tilslag til blandeverket. Med mobilt utstyr kan me gjera knuse- og sikteoppdrag også utanfor grustaket.

Ta kontakt for meir informasjon om våre tenester innan sandtak.
Rolf Selvik
Avdelingsleiar Grunnarbeid og Sandtak
Mobil: 915 46 446
rolf.selvik@brselvik.no
Bilete av lasteapparat

Verkstad

Med stor drift og tungt mobilt utstyr vert det ofte behov for å rykka ut og foreta reparasjonar. Me produserer blant anna eigne forskalingssystem i stål, men tar og meir ordinære mekaniske oppdrag av ein viss størrelse.

Ta kontakt for meir informasjon om våre tenester innan verkstad.
Dag Magne Selvik
Avdelingsleiar Verkstad
Mobil: 480 59 201
dagmagne.selvik@brselvik.no