2/3/2017

50 år i bransjen!

Me vært 50 år i år! I det høve er det laga ei reportasje om oss i Ryfylket si Vekst-utgåve.