19/1/2018

BS Nytt veke 3

Det har vore mykje planlegging for ein føreståande travel og intensiv periode denne veka.

Me ventar ein intensiv og hektisk periode nokre veker no.

Denne veka har gått med til mykje planlegging og førebuing av Arbeida for Statnett i Kvilldal, og arbeida med slaggroper på Eramet, Begge desse prosjekta startar opp over helga.

I Åbødalsvegen er me no ved vegs ende med VA grøfta i sidegate. Me prioritere no sidegrøfter og hydrantplassering for me fortset opp i krysset ved Mental Helse. Her toler me ikkje for mykje vinter og frost då det er ein del infrastruktur i bakken som høgspent og hovudvassleidninga til smelteverket (Dagens hovudbilete er henta frå arbeida i Åbødalsvegen).

Bjørn Tore har fått bora ein del store steinar i grustaket og noko fjell på lagertomta vår, før turen går til Kvilldal i neste veke (på bilete over ser frå boring på lagertomta vår på Birkeland).

På Statnett har me fått pumpeledinga for brannvatn i bakken, det står att montering av brannhydrant og kummar. Oppussing og asfaltering vert gjort til våren / sommaren.

I Grustaket fortset me med grovknusing så lenge været tillater det. På knuse og sikteutstyr skal det og utførast ein del vedlikehald.

HMS

 

Dersom ulykke skulle skje, er det viktig å på førehand ha tenkt gjennom korleis ein skal handtere dette. Kven skal ta leiing på ulykkestaden? Kven varslar naudetat? Kven sikrar og sperrar området?

I større prosjekt skal ein sikre dette i egen plan for beredskap.

Her ser me Alf Ottar som hadde 40 års jubileum som ansatt hjå oss i 2017. Han fekk litt merksemd for dette på vår julaavslutning før jul.

Det same fekk Knut Hugdal soom har vore hjå oss i 30 år og Øyvind Årthun med sine 20 år hjå oss. Me ser fram mot feiring av nye jubilantar i 2018!

 

 

Gratulera med dagen til Rolf i dag og Vetle i morgon! Dag Magne gratulere me med dagen hans som er på tysdag 23/1!

 

 

Ha ei god veke!