26/6/2020

BS Nytt uke 26

Det er hektisk, og nærme seg nå hovud-avvikling av sommarferie.
På Fivelandelva kraftverker me i gong med betongarbeid også oppe ved inntaket. Det er Gjermund og Nils Gunnar som er i gong med dette, saman med innleigd hjelp frå Romas. Røyrlegginga går og sin gang, og på stasjonen har energiteknikk montert tromme og inntaksrøyr, og også der er det betongarbeid på gang igjen nå.

 

På Norsk Stein har Leif Kåre og Reidar støypt  ein binge ved laboratoriet og dei har fortsatt noko arbeid der ute over helga.

 

Stian har flytta seg til Klekkstølen - Åbødalen for ei hyttetomt til ei ny hytte som skal byggast for Anne Brit Gudmundsen.

 

Wojciech og Vitas fekk i går støypt for påbygg ved hytta til John Kloster i Djuvsbotn feltet.

 

Takk for godt personalmøte på onsdag. Det vert travle tider utover hausten med fullføring av Fivelandselva kraftverk, rehabilitering av slaggroper for Eramet og grunn og betongarbeid for leiligheter til Ryfylke Bygg med meir, travelt og veldig - veldig kjekt!

 

Redaktøren tar nå sommarferie og det blir nokreveker utan BS Nytt.

 

 

Ha ein god sommar!