BS-Nytt uke 44

Terakraft – Stasjon 1, Hellandsbygd

Vi jobber fortsatt med utryddingsarbeidet i den nedlagte kraftstasjonen. Det meste er nå løsnet og frigjort for uttransport fra hallen, og alle de tyngste komponentene er nå tatt ut. De tyngste kolliene er trolig opp mot 30 tonn og blir en ny utfordring å få sendt til Karmøy / Hokksund. Det meste av tonnasjen er imidlertid av mindre kaliber (under 10 tonn) – og vi kan kjøre dette med egen tippbil og henger. Norscrap har engasjert AS Forskaling til å kjøre noen 12 tonns enheter til Hokksund.

Det er litt uavklart hvor mange groper som er ønskelig å sette rister over og hvor mye som ønskes gjenfylt og støpt over. Dette er avklaringer vi regner med å få helt i boks kommende uke.

Stasjon 1, utvendig

En tung komponent fjernet fra Stasjon 1

Her kjører vi en beltemaskin inn i Stasjon 1
Maskinhalen i Stasjon 1

Sauda kommune – Tangen Utearealer
Vi er nå ferdige med gravingen av de nye utearealene foran Tangen Renseanlegg.

Utearealer foran Tangen renseanlegg
Utearealer ved den nye Tangen bro

Tysseland Kraft – flomavledning
Vi har støpt ferdig den nye ledeveggen og brystningen på inntaksdammen til Tysseland Kraft. Den skal bidra til å beskytte veien mot flom ved å lede vekkvann når vannstanden er høy.

Den nye ledeveggen (4) (5), utvidet dekke (3), og brystningen (1) (2)
Brystning (1)

Brystning (2)
Utvidet dekke (3) og ledevegg (4) (5)

Vi har også støpt et lite ventilhus rundt et ventilskap, som tidligere sto ubeskyttet.

Ventilhus

 

Eramet – omlegging intern kjørerute
Vi kommet godt videre med omlegging av intern kjørerute inne på Erametområdet. Her skal det settes opp nye ISPS sikkerhetsgjerde.

Eramet – Sandseng 11
Vi er godt i gang med betongarbeidet på Sandseng 11, Eramet. Her bygges det utstøpningshus og nytt avsug.

Sauda Fjernvarme
Vi har kommet et godt stykke videre med å legge fjernvarmerør i strekning mellom Sauda VGS, Fløgstad skule, og Sauda legesenter. Vi startet gravingen ved Fløgstad skule, og nå fokuserer vi på å legge fjernvarme langs legesenteret. Neste uke regner vi med av veien foran sykehuset blir stengt i noen få dager.

Grøft på parkeringsplassen mellom Fløgstad skule og Sauda legesenter
Sauda legesenter
Grøft ved Sauda legesenter
Grøft foran Åbøtunet

Haugaland Kraft Fiber
Haugaland Kraft Fiber har bestilt en rekke med gravearbeid. Det skal legges fiber flere steder i Sauda. Vi har kommet i gang med å legge fiber langs Strandavegen.  Vi er også godt i gang med å legge fiber på Vangnes, Statkraft.

Fibergrøft mellom Strandavegen og Saudavegen (fv520)
Fibergrøft mellom Strandavegen og Saudavegen (fv520)
Fibergrøft på Vangnes, Statkraft

Albin – Bøgata 1 - leiligheter

Vi har revet det gamle bygget som sto på Bøgata 1. Nå planerer vi og gjør det klart for å etablere de nye leilighetene.

Det gamle bygget på Bøgata 1
Bøgata 1 etter riving

Hytte – Svandal
Vi er nesten ferdige med grunnarbeidet med den nye hytten til Steinar Del Otero.

Hyttefundament
Hyttefundament

 

Ha en god helg!